Samen met uw partner uw relatie verbeteren

Partner-relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie waarbij partners samen in therapie zijn en de communicatie tussen beide partners centraal staat.                                                                                                  

In de wisselwerking tussen beide partners kan een negatieve spiraal van gedrag ontstaan, waardoor de verwijdering ontstaat en de intimiteit in de partnerrelatie minder wordt.

Spanningen in de relatie kunnen ontstaan door onvoldoende afstemming van persoonlijke opvattingen, gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.

U kunt zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en welke invloed deze hebben op de ander. Deze reactiepatronen worden onderzocht, waardoor de vicieuze cirkel die is ontstaan wordt doorbroken.

Eigen achtergrond, opvoeding en het verleden spelen hierin een belangrijke rol. Zeker wanneer belastende traumatische ervaringen aan de orde zijn.

Verder vraagt elke levensfase een specifieke aanpassing van beide partners. Het krijgen van kinderen, verhuizing, verandering van baan, ziekte zijn normale levensgebeurtenissen die voor stress en spanning in de relatie kunnen zorgen.

De nadruk in de therapie zal liggen op wat er in het hier en nu gebeurt tussen de beide partners.

Ervaringen van klanten, lees meer

Wanneer:

  • Gesprekken lopen vaak op ruzie of verwijdering uit, hoe kunnen we dit veranderen? Meer informatie
  • Ik mis intimiteit in onze relatie, hoe kunnen we dit hervinden?
  • Ik ben veranderd, maar hij/zij niet, hoe moet ik daarmee omgaan?
  • Mijn partner is vreemdgegaan, hoe moet onze relatie verder? Meer informatie
  • We weten niet of we samen verder willen, hoe nemen we een goed besluit?
  • Het vertrouwen is weg, hoe kan dit weer groeien?
  • Onze relatie zit in een sleur, hoe komen we hier uit?
  • Door een ernstige gebeurtenis zijn we elkaar kwijtgeraakt, hoe kunnen we elkaar hervinden?
  • We gaan scheiden, hoe kunnen we het ouderschap samen vormgeven? Meer informatie

  • De ruzies lopen zo uit de hand, ik voel me niet meer veilig, wat kan ik doen? Meer informatie

Hoe verloopt de partner-relatietherapie?

Wanneer u zich heeft aangemeld voor relatietherapie zal na het kennismakingsgesprek samen met u overlegd worden of relatietherapie een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van het probleem. Als beide het hierover eens zijn worden er vervolgafspraken gemaakt.

 

Op zoek naar een boek of artikel? Kijk hier voor meer informatie