Als individu, in relatie tot anderen

De individuele psyche vormt zich en wordt gevormd in tal van relaties en sociale contexten.

Bij individuele therapie ligt de focus op de relationele betrekkingen die mensen aan hun leefwerelden geven. Individuele ervaringswerelden, relaties, interactiepatronen en sociale structuren die met elkaar verbonden zijn, worden onderzocht.

Er kunnen redenen zijn waarom individuele systeemtherapie beter past bij uw situatie. Bijvoorbeeld bij weigering van andere familieleden of wanneer u een aantal zaken wil uitzoeken met betrekking tot het gezin van herkomst.

Ook kan het zijn dat u geen partner heeft en wil uitzoeken waarom u in nieuwe relaties steeds in eenzelfde patroon vervalt.

In de gesprekken staat de relatie met anderen centraal. Bijvoorbeeld de relatie met ouders, broers en zussen, of die met de partner en eigen kinderen.

In de gesprekken gaan we aan de hand van vastgestelde doelen op zoek naar adequate oplossingen

Ervaringen van klanten, lees meer

Wanneer:

  • Hoe kan het dat ik in het aangaan van nieuwe relaties steeds in hetzelfde patroon verval, wat kan ik doen om dit te doorbreken?
  • Mijn partner wil geen relatietherapie, hoe kan ik hiermee omgaan?
  • Ik ben de enige in mijn gezin die iets wil veranderen, wat kan ik doen?
  • Waarom trek ik altijd dezelfde soort partners aan?
  • Ik ben gescheiden en heb het gevoel alleen te staan, hoe ga ik hiermee om?
  • Waarom krijg ik vaak het gevoel dat mijn ouders vinden dat het nooit goed genoeg is wat ik doe?
  • Hoe kan ik leren mijn eigen keuzes te maken?
  • De opvoeding van mijn kinderen wil ik anders aanpakken dan hoe ik zelf ben opgevoed, hoe zorg ik ervoor dat bepaalde patronen niet worden doorgegeven?
  • Ik heb geen contact met mijn familie, maar zou hen graag weer in mijn leven hebben, hoe kan ik dit aanpakken?

 

Hoe verloopt individuele therapie?

Als u zich heeft aangemeld voor individuele therapie zal na het kennismakingsgesprek samen met u overlegd worden of therapie een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van het probleem.Als u en de therapeut het hierover eens zijn worden er vervolgafspraken gemaakt. In sommige gevallen kan er gestart worden met individuele therapie, waarna later, indien wenselijk, de partner of gezinsleden kunnen meekomen.