Met het gezin of enkele gezinsleden in therapie

Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie waarbij het gezin of een deel van het gezin in therapie is.

In deze vorm van therapie staat de interactie tussen de verschillende gezinsleden centraal. De wisselwerking tussen gezinsleden kunnen negatieve spiralen van gedrag ontstaan waardoor de verwijdering toeneemt en de persoonlijke verbondenheid afneemt.

Gezinsleden begrijpen elkaar niet meer, ouders kunnen het gevoel krijgen geen invloed meer te hebben als ouder. Kinderen kunnen de beleving hebben dat hun ouders tegen hen zijn.

Spanningen in de relaties kunnen ontstaan door onvoldoende afstemming van persoonlijke opvattingen en verwachtingen. Deze spanningen kunnen veranderen in angst en vijandigheid, wat een negatieve invloed heeft op de zelfstandigheid van de gezinsleden. Binnen een gezin kan het probleem ook individueel van aard zijn, zoals een lichamelijke of psychische beperking. Deze problemen staan nooit op zichzelf. Klachten van de één worden beïnvloed door anderen in het gezin en vice versa.

De behandeling richt zich op zowel de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin.

Behandeling in thuissituatie

De systeembehandeling (gezinstherapie) kan voorgezet worden in de thuissituatie. De systeemwerker kan veranderprocessen, die met behulp van de Systeemtherapeut in gang zijn gezet, binnen de gezinssituatie ondersteunen. Soms vraagt het meer tijd, inzet en praktische beoefening om tot verandering te komen met elkaar binnen binnen het gezin.

Indien mogelijk betrekken en activeren zij belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem.

Charlotte Haarman werkt als systeemtherapeutisch werker.

Ervaringen van klanten, lees meer

Wanneer

  • Mijn partner en ik hebben verschillende opvoedstijlen, hoe komen we weer op één lijn?
  • Iedereen in ons gezin gaat zijn eigen gang, hoe krijgen we weer meer gezamenlijkheid?
  • Gesprekken in ons gezin lopen vaak op ruzie of verwijdering uit, hoe kunnen we dit veranderen?
  • Ons kind trekt zich terug, hoe krijgen we weer contact?
  • Mijn ouders zijn uit elkaar en hebben veel ruzie, hoe kan dit stoppen?
  • Door een ernstige gebeurtenis in ons gezin zijn we elkaar kwijtgeraakt, hoe kunnen we elkaar hervinden?
  • Nu ik zelf volwassen ben, wil ik met mijn ouders terugkijken op hoe het was in ons gezin, hoe doe ik dat?
  • We gaan scheiden, hoe kunnen we het ouderschap samen vormgeven? Meer informatie
  • Mijn ouders begrijpen me niet, hoe kan ik zorgen dat ze naar me gaan luisteren?
  • De ruzies lopen zo uit de hand in het gezin, ik voel me niet meer veilig, wat kan ik doen? Meer informatie

Hoe verloopt de gezinstherapie

Na het eerste kennismakingsgesprek zal in overleg met de betrokkenen een beslissing genomen worden of gezinstherapie een positieve bijdrage kan leveren aan het functioneren van het gezin. Wanneer de therapeut en het gezin het hierover eens zijn, worden er vervolgafspraken gemaakt.

Op zoek naar een boek of artikel? Hier meer informatie