Je relatie verbeteren

houd me vastEen veel gelezen en gebruikt boek is: 'Houd me vast' van dr. Sue Johnson, de ontwikkelaar van de succesvolle Emotionally Focused Couple Therapy(EFT). In 'Houd me vast' maakt dr. Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. In zeven helende gesprekken biedt ze inzicht in de bepalende momenten in uw relatie en helpt ze u die momenten een nieuwe vorm te geven en zo een veilige en blijvende band te creëren. Met verhalen uit haar praktijk, verhelderend advies en praktische oefeningen leert u hoe u uw relatie kunt voeden, beschermen en ontwikkelen, om verzekerd te zijn van een leven lang liefde. 

Wilt u meer lezen over EFT? Bij artikelen vindt u meer.

 

 

zeven pijlers plaatjeDe zeven pijlers van een goede relatie door J. Gottman & N. Silver. Amerikaanse psycholoog John Gottman doet al tientallen jaren onderzoek naar relaties. Hij formuleert zeven gouden regels die de kans op succes in een relatie sterk vergroten. Een korte samenvatting:

Principe 1 – Reageer bevestigend op de ander. Ontwikkel, versterk de emotionele routekaart van jouw partner. Hoe beter jij jouw partner kent, hoe groter de kans op intiem contact. Hoe beter je deze kaart kent hoe beter jullie opgewassen zijn tegen problemen en onvoorziene ontwikkelingen. 

Principe 2 –  Onderhoud en stimuleer je liefde en bewonder elkaar. Stimuleer positieve emoties naar elkaar en over jullie als koppel. Ken u gezamenlijke historie en vooral de mooie momenten, herleef deze af en toe. 

Principe 3 – Blijf in verbinding met elkaar. Doe dit op belangrijke momenten en bovenal op kleine momenten. Als je begrijpt hoe oude gevoelens het nu kleuren, helpt dat om sterke, gezonde connecties met anderen aan te gaan.

Principe 4 – Leef niet alleen in de relatie en luister naar de ander, zie de positieve kant van de ideeën van de ander en volg ze ook eens op. Stel vragen, zoek naar overeenkomsten. Wie prettige contacten met anderen wil, stelt niet steeds zichzelf centraal.

Principe 5 – Zoek naar het compromis. Los oplosbare problemen op. Stap uit jullie automatische piloot van probleem- en conflictbenadering. Probeer onoplosbare, vaak triviale zaken niet af te leren maar leer ze te hanteren door humor en begrip. Dan zullen ze de relatie niet overschaduwen.

Principe 6 – Wederzijdse herkenning is belangrijker dan diepgang. Mensen die een relatie hebben creëren hun eigen subcultuur, zij definiëren op hun eigen manier de relatie. Dat hoeft niet per se een intens contact te zijn maar bijvoorbeeld ook samen activiteiten doen. Niet zozeer de diepgang bepaalt hoe positief een contact wordt gewaardeerd, maar meer de wederzijdse herkenning. 

Principe 7 – Niet alles hoeft gezegd te worden. Om een prettige relatie te hebben moet je soms ook weten wanneer je beter je mond kunt houden. Soms is het in het belang van de ander en gaat het meer om luisteren dan om zelf van alles in te brengen. Ook meteen met een mening klaarstaan, draagt niet altijd bij tot een prettig contact omdat het oordeel van de ander beperkend kan werken. Het contact verloopt juist beter als er dingen gezegd kunnen worden, zonder dat je daar meteen op afgerekend wordt. Bouw aan een gezamenlijk betekenisvol “meaning system”.

 

 

liefde is een werkwoordLiefde is een werkwoord door A. Vansteenwegen. Liefde is een werkwoord is tot stand gekomen na vijfentwintig jaar lang intensief werken met meer dan duizend paren. De volgende thema's komen aan bod: - Hoe kan men omgaan met positieve en negatieve gevoelens in een relatie? - Wat is het belang van seksualiteit in een samenlevingsrelatie? - Welke zijn de fasen in een huwelijk? - Is het mogelijk langdurige relaties toch nog te veranderen? Zo ja, op welke manier? - Bestaan er spelregels en onderhandelingsmethodes voor het constructief aanpakken van conflicten en meningsverschillen? - Wanneer is scheiden een goede oplossing? - Hoe kan men als partners in deze tijd kinderen brengen tot volwassenheid? - Welke zijn de voorwaarden om de intieme relatie boeiend en gelijkwaardig te houden? 

Passionate Marriage door D. Schnarch. Sex therapeut David Schnarch benoemt dat seksualiteit mogelijkheden biedt om dichter bij je partner te komen. Als je goed gedifferentieerd bent tov je partner, kun je goed liefhebben. Hij beschrijft in zijn boek therapiesessies tussen koppels en laat zien hoe zij persoonlijke en seksuele bevrediging vonden. Hij gaat verder dan alleen het genezen van seksuele disfunctie, hij helpt mensen hun seksuele potentieel te bereiken. Elke seksuele uitwisseling van erotische gedrag geeft een beeld van de relatie, een weerspiegeling van hoe de partners zich voelen over zichzelf en elkaar, binnen en buiten de slaapkamer.

 

 

Verslaafd aan de liefdeVerslaafd aan liefde door J. Geeurtz. In "Verslaafd aan Liefde" toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. 


 

 

 

 

Psychologie van de liefdePsychologie van de liefde door J. Willi. Relatietherapeut Jurg Willi stelt in zijn boek dat de mens zich niet onafhankelijk van, maar juist in relatie met zijn medemens ontwikkelt. Liefdesrelaties zijn volgens Willi bij uitstek de manier om te komen tot zelfontplooiing. Het eerste gedeelte van het boek behandelt de basisprincipes van een liefdesrelatie. In het tweede gedeelte wordt de liefdesrelatie beschreven als proces, waarin de partners elkaar steeds voor nieuwe uitdagingen stellen. Het derde gedeelte is vooral bedoeld voor psychotherapeuten en beschrijft het zogenaamde relatie-ecologisch perspectief (theorie van Willi) in de relatietherapie. Willi baseert zich met name op ervaringen en onderzoek in zijn eigen praktijk en kliniek; een veertiental praktijkvoorbeelden beschrijft hij uitgebreid. Willi maakt tevens gebruik van modellen en theorieen uit diverse (psychologische) richtingen. Het taalgebruik is enigszins hoogdravend; de tekst bevat een flink aantal germanismen. Het boek bevat een index en een uitgebreide literatuurlijst.

Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen door H. Stone. Het hebben en houden van een liefdesrelatie is in de hedendaagse maatschappij een waardevol goed. Het is echter niet altijd even vanzelfsprekend dat de relatie ook onderhouden wordt. De therapeuten die dit boek hebben geschreven, laten de lezers kennis nemen van een zeer nieuwe kijk op relaties, partneren. Bij het partneren staat zelferkenning, erkenning van de ander en erkenning van het samen centraal. Om het partneren aan te kunnen leren, zijn vele opdrachten en oefeningen beschreven. Uit de oefeningen blijkt dat de schrijvers een grote schat aan kennis en ervaring hebben op het gebied van relatietherapieën. De oefeningen zijn origineel, doordacht en makkelijk uitvoerbaar. Het boek vormt in zijn totaal een therapie, maar de lezer kan ook makkelijk slechts delen oefenen. Elk hoofdstuk is ruim geïllustreerd door praktijkschetsen. Een interessant boek voor iedereen die een langdurige relatie levendig wil houden.  

Vijf talen van de liefde5 talen van de liefde door G. Chapman. De titel wekt nieuwsgierigheid. De vijf talen zijn liefdestalen. Liefdestaal 1: positieve woorden, liefdestaal 2: samen zijn, liefdestaal 3: cadeaus krijgen, taal 4 is dienen en taal 5 is het lichamelijk kontakt. Het doel van het boekje is om de eigen moedertaal der liefde te ontdekken, wanneer men die nog niet gevonden zou hebben. Het boekje komt voort uit een christelijke, Amerikaanse bodem. Dat bepaalt veel van de inhoud. Toch staan er belangrijke adviezen in voor een brede groep van belangstellenden. Het is een boek, dat helpt om na te denken over je liefdesrelatie. Het geeft goede aanwijzingen om dat op aspecten te verbeteren; vooral in het laatste hoofdstuk staan veel oefeningen vermeld. Een boekje om door de partners in een relatie samen te gebruiken en te bespreken. Helder, concreet, veel voorbeelden en persoonlijk geschreven, soms wat te sentimenteel.

 

 

Hoe heb ik je liefHoe heb ik je lief door P. Weifelt. Dit boek gaat over liefde en de manier waarop liefde vorm krijgt: intimiteit en seksualiteit. De auteur gaat in op aspecten die betrekking hebben op het opbouwen van een liefdesrelatie. Vervolgens komt liefde in relatie tot seksueel contact aan bod. De laatste hoofdstukken beschrijven de helende kracht van liefde. Dit boek is bruikbaar bij het opbouwen, onderhouden en verdiepen van relaties. Een prachtig boek met schitterende kleurrijke illustraties. Een lust voor het oog, want het gaat over lust en liefde. Aan het slot een indrukwekkende literatuurlijst waaruit de schrijver geput heeft. Op het einde blijkt dat er ook reclame in staat over de trainingen die door de schrijver worden gegeven op het gebied van het beoefenen van de liefde. Want Liefde is de oerkracht, die een eigen wonderlijke wetmatigheid heeft. Liefde is de therapie van de natuur. Intimiteit en seksualiteit kunnen elkaar afwisselen en versterken in het delen van liefde. Je kunt het allemaal beoefenen door het lezen van dit boek en door het toe te passen door de instructies en de oefeningen op te volgen.

 

Naar de 7de hemelNaar de 7de hemel, Zelf je seksuele relatie verbeteren door J. Lankveld. Seks is meestal een gevoelig onderwerp, vooral wanneer in een seksuele relatie niet alles van een leien dakje gaat. Naar de zevende hemel is een verantwoorde zelfhulpgids waarin de belangrijkste angsten en misvattingen over seks aan bod komen. Het boek geeft een schat aan tips om een aantal veelvoorkomende seksuele problemen en klachten zelfstandig aan te pakken. Het boek bevat veel concrete oefeningen. Een belangrijke rol speelt de rationele zelfanalyse, waarin de gedachten en het gevoel en gedrag in een bepaalde situatie wordt afgezet tegen rationele gedachten en gewenst gevoel/gedrag. Het boek is daarmee vooral geschikt voor mannen en vrouwen (alleen of samen) die echt aan hun seksuele problemen of klachten willen werken. De auteur is psychotherapeut en seksuoloog. grote genieten / Oplossingen bij seksuele burnout door H. vd Wiel

 

Verdiep je relatieVerdiep je relatie door Angele Nederlof &Sjaak Vane. Dit boek neemt stelling tegen de opvatting dat liefde binnen een vaste relatie slijt. Deze contactarmoede treedt niet op als de partners oog krijgen voor de subtiele gevoelsuitwisseling die zich tussen hen afspeelt. Verdiep je relatie presenteert geen pasklare recepten maar prikkelt de lezer tot zelfwerkzaamheid. De auteurs beschrijven verschillende facetten van het contactproces en dat houdt meer in dan sociale vaardigheden alleen. Het geeft een overzicht van de meest uiteenlopende partnergesprekken waarbij het belang van goed overleg en het delen van gevoelens wordt onderstreept. De tekst wordt afgewisseld met herkenbare anekdotes en aan het eind van ieder hoofdstuk worden oefeningen beschreven, waarmee het koppel direct aan de slag kan. Het laatste hoofdstuk schetst een concreet programma om de relatie bewuster vorm te geven. Verdiep je relatie is geschreven voor alle stellen die weigeren samen de tijd uit te zitten of met een vraagteken uit elkaar te gaan. De relatietherapeuten Angèle Nederlof en Sjaak Vane zijn levenspartners. Zij hebben vanuit hun achtergrond als Gestalttherapeuten hun eigen werkwijze ontwikkeld. Dit boek komt voort uit twintig jaar praktijkervaring. 

 

Overspel en nu verder..?

ondanks de liefdeOndanks de liefde, hoe overleef ik een liefdesaffaire door Luyens en Vansteenwegen. Ondanks de liefde wordt het verloop van een affaire opgedeeld in zeven fasen, van het ontstaan tot en met de verwerking. Voor elke fase worden typische kenmerken en een realistische gang van zaken beschreven. Telkens worden ook mogelijkheden en kansen aangegeven. Wie deze problematiek bij anderen of bij zichzelf herkent, vindt in dit boek adviezen en bedenkingen die bij het verwerken van een affaire van nut kunnen zijn. Wellicht vinden sommigen ook herkenning in deze verhalen, waaruit blijkt dat ze niet alleen staan.

 

 

 

 

Verliefd op een anderVerliefd op een ander door Mira Kirschenbaum. De auteur, relatietherapeute in de Verenigde Staten en auteur van bestsellers als 'Scheiden of blijven' (1998)* en 'De prins op het witte paard' (2007)**, buigt zich in dit boek over het fenomeen driehoeksrelaties en vreemdgaan. Ze identificeert een groot aantal motieven om vreemd te gaan, die resulteren in even zovele soorten verhoudingen, zoals afleidingsaffaires, wraakaffaires en zoek jezelf-affaires. Een affaire heeft naast negatieve zeker ook positieve kanten: een buitenechtelijke verhouding kan de beste manier zijn om te ontdekken welke plaats mensen hun liefdesrelatie willen geven in hun leven en een proces op gang brengen waarin mensen in staat zijn hun leven op orde te brengen en te verbeteren. Doel van dit boek is hen daarbij te helpen door hen bewust te maken van hun verborgen motieven en van de aspecten die van belang zijn bij de keuze tussen twee partners. Een plezierig leesbaar boek vol praktijkvoorbeelden, dat voor velen herkenbare en praktische adviezen bevat over partnerkeuze en duurzame relaties.

 

 

Ik hou van je maar ik vertrouw je nietIk hou van je, maar ik vertrouw je niet, zo herstel je je relatie door Mira Kirschenbaum. De auteur is relatietherapeute en heeft enkele bekende relatieboeken op haar naam staan, zoals ‘Scheiden of blijven’ (1998) en ‘Het geheim van een gelukkige relatie’ (2010). Thema van dit nieuwe boek is vertrouwen en wantrouwen binnen partnerrelaties. Voor de meeste mensen is vertrouwen in een relatie het belangrijkste. Wanneer dit vertrouwen wordt aangetast, gaat de angst regeren en komt de relatie nogal eens ten einde. Aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk laat Kirshenbaum hier zien dat dit niet onontkoombaar is en dat het mogelijk is de relatie te herstellen. In het eerste deel gaat ze in op wat vertrouwen en wantrouwen in duurzame relaties betekenen. Verraad en de vormen daarvan (niet alleen ontrouw en vreemd gaan) zijn het onderwerp van de volgende delen, die vooral gaan over de manier waarop het mogelijk is het wantrouwen te overwinnen en de weg terug naar elkaar te vinden. Evenals de andere boeken van deze auteur weer een prettig leesbaar boek vol voorbeelden, praktische adviezen en hulpmiddelen over een onderwerp dat een breed publiek interesseert.

 

Voortzetten of stoppen met de relatie..?

scheiden of blijvenScheiden of blijven? door Mira Kirschenbaum. Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het bijzondere van dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke gronden.Mira Kirshenbaum heeft als relatietherapeute twintig jaar lang mensen geholpen bij het zoeken naar de beste oplossing. Haar kennis en ervaring bracht ze bijeen in deze praktische gids. Ze stelt alle cruciale vragen over je relatie:* Welke fouten kun je vergeven en welke niet?* Zullen de dingen die je dwarszitten beter of slechter worden? * Hoe goed is je seksleven en hoe belangrijk vind je dat? * Wat krijg je als je weggaat is dat beter of slechter?Vervolgens helpt ze je verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de praktijk, antwoord op die vragen te geven. Het resultaat is altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe waardevol je relatie is. Als je besluit te scheiden zal dit boek je laten inzien waarom je dat wilt.  

 

Groeistuipen van de liefdeGroeistuipen van de liefde, overwin de zeven crises in je relatie door Sybille Labrijn. Iedere relatie kent haar ups en downs en maakt ontwikkelingen door. Soms verlopen die vrijwel rimpelloos, dan weer leiden ze tot heftige crises. In de ene relatie leidt de crisis tot een breuk, in de andere tot verdieping van de liefde en duurzame verbondenheid. In Groeistuipen van de liefde onderzoekt psycholoog Sybille Labrijn (co-auteur van Nu alleen de liefde nog) de zeven crises die in relaties kunnen opduiken en hoe die zijn te doorstaan. Wat zijn de eerste signalen, wat gaat er in de partners om, hoe reageren zij op elkaar en met welke seksuele problemen worden zij geconfronteerd?
De crises worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van de liefdesgeschiedenis van beroemde koppels uit romans en films, bijvoorbeeld Flauberts Madame Bovary en Charles, Mimi en Oscar uit de film Bitter Moon, en Tomas en Tereza uit De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Kundera. De zeven crises die de revue passeren zijn:
- de verliefdheid is voorbij;
 - sleur, the silent killer

 - stoorzenders als schoonouders, ouders, het verleden, kinderen;

- verleidingen (vreemdgaan);
- tegenslag en rampspoed (ziekte, werkloosheid, dood van een dierbare, enzovoort);
- midlifecrisis;
- ouderdom.

 

Autisme.

Als je partner asperger syndroon heeftAls je partner Asperger-syndroom heeft, Maxine C. Aston, een praktische gids met relatieadvies. Als je partner Asperger-syndroom heeft is een praktische gids voor iedereen die een relatie heeft met iemand met het Asperger-syndroom, een autismespectrumstoornis. Aston maakt duidelijk dat niet alle spanningen in een relatie te wijten zijn aan het Asperger-syndroom, en geeft tips om het beste uit je relatie te halen. Het eerste deel biedt informatie en feiten over het Asperger-syndroom en bespreekt achtergronden, kenmerken, diagnose en het zoeken van hulp. Het tweede deel behandelt onderwerpen als: - Wat kun je doen om de communicatie met je partner te verbeteren? - Hoe kun je sociale situaties voor je partner vergemakkelijken? - Hoe ga je om met vaste gewoonten en obsessies van je partner? - Wat betekent Asperger voor de omgang met de kinderen? - Hoe ga je om met een gebrek aan empathie? - Wat zijn de positieve eigenschappen van je partner? Maxine Aston is relatieconsulent in Coventry, Engeland, en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Asperger-syndroom.

Asperger relatie door Gisela & Christopher Slater-Walker. Drie jaar nadat hij trouwde, kreeg Chris Slater-Walker de diagnose Asperger-syndroom. Voor hem verklaarde dat waarom hij zich altijd sociaal gehandicapt had gevoeld. Voor zijn vrouw Gisela betekende het dat ze moest leren aanvaarden dat er nooit sprake zou zijn van het intuïtief herkennen van elkaars gevoelens, ondanks alle goede bedoelingen.
Chris en Gisela geven in eenentwintig hoofdstukken om beurten hun kijk op belangrijke aspecten van hun relatie. Aanvankelijk had Gisela vooral oog voor de aantrekkelijke kanten van Chris' afwijkende gedrag, maar geleidelijk kwamen ook de problemen naar voren. Openhartig beschrijven beiden hoe zenuwslopend communicatie met een Asperger is, en hoeveel geduld en doortastendheid van de naaste wordt gevraagd. Daarnaast gaan zij in op onderwerpen als affectie, intimiteit, romantiek, seks, samenwonen, ouderschap, sociaal leven en werk -- met indrukwekkende voorbeelden van situaties die onvermijdelijk voorkomen in een Asperger-relatie.

 

Meer lezen over autisme binnen de relatie? Bij artikelen vindt u meer.

 

 Huiselijk geweld

 

Intieme oorlogIntieme oorlog door J. van Lawick en M. Groen. In intieme oorlog gaan Martine Groen en Justine van Lawick na op welke wijze geweld in een gezinssituatie kan ontstaan. Hoe kan een echtpaar terechtkomen in een spiraal van geweld? Met welke gevolgen krijgen kinderen te maken die getuige zijn van geweld tussen hun ouders? Hoe moet je omgaan met jongeren die hun ouders bedreigen? Alle vormen van huiselijk geweld passeren de revue - ook dat van vrouwen jegens hun mannen, of van broertjes en zusjes onder elkaar. Martine Groen en Justine van Lawick zijn psychotherapeuten. Voor INTIEME OORLOG putten zij uit hun rijke praktijkervaring; de theorie wordt op vele plaatsen ondersteund door aangrijpende casussen.

 

 

 

 

 

 

 

Leren communiceren

 

Geweldloze communicatieGeweldloze Communicatie door Marshall Rosenberg. Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. De gesprekstechnieken zijn gericht op het oplossen van conflicten. De manier waarop mensen in conflictsituaties op elkaar reageren, met name hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren. De auteur laat zien hoe je kunt voorkomen dat conflicten zich verergeren en hoe je kunt werken aan een oplossing. Het boek bevat heel veel herkenbare voorbeelden. 

 

 

Gelijk hebben of gelukkig zijnGelijk hebben of gelukkig zijn door Marshall Rosenberg. Geweldloze communicatie is een effectieve vorm van communiceren die de nadruk legt op enerzijds het (kunnen) benadrukken wat men zelf persoonlijk belangrijk vindt, maar die anderzijds ook sterk leunt op de empathie die men voor andermans behoeften kan hebben. Geweldloze communicatie beoogt respect en harmonie te bevorderen. Dit boek is een heel lang, inspirerend interview van de Berlijnse journaliste Gabriele Seils met Rosenberg, de grondlegger van een praktijkgerichte methode op dit gebied. Rosenberg is een internationaal bekend mediator. In dit in boekvorm uitgegeven vraaggesprek wordt in twaalf hoofdstukken ingegaan op onderwerpen zoals de taal van de behoeftes, gevoel, empathie, verzoening, de geweldloze opvoeding van kinderen etc. Dit boek geeft heel helder inzicht in toepassing van de methode en het geeft tevens een goed en zeer gedetailleerd beeld van de denkbeelden van Rosenberg.