Systeemtherapeut

Het doel van systeemtherapie is, wat mij betreft, dat het proces en uiteindelijke resultaat iets is waar jij oprecht beter mee uit de voeten kunt, waardoor het leven wellicht meer duidelijk, leuker, meer ontspannen of juist uitdagender van kan worden.


Wanneer je tijdens de sessie een gesprek voert met iemand waar je relationeel zeer nauw betrokken bent, komen er soms onverwachte en ook intense zaken naar boven. Soms plotseling warm en grappig maar soms ook pijnlijk en serieus. Altijd met respect voor ieders tempo en gevoel van veiligheid.

Mijn omgeving vindt de volgende eigenschappen voor mij kenmerkend: Oordeel neutraal, betrouwbaar, direct met respect, ietwat eigenwijs, flexibel, opzoek naar de klik. Circulair, oprecht, visie en soms ook bewust helemaal niet, juiste balans tussen ziel en zakelijk.

Bovenstaande zegt natuurlijk alleen iets over mijn manier van doen in relatie met die betreffende andere persoon. De uiting van onze karakters op elkaar zijn bepalend voor de relatie die we hebben. Ik werk op basis van een samenwerkingsrelatie, ik ga er vanuit dat iedereen in de kamer de intentie heeft om verder te komen. Ieders eigenschappen zijn daarbij even waardevol. Soms komt het voor dat je die eigenschappen van jezelf en/of van de ander weer moet leren zien. Leren opnieuw nieuwsgierig te zijn. Dat kan in individuele sessies alsook samen met je (werk) partner.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in zowel mijn eigen praktijk als in de geestelijke gezondheidszorg. In mijn eigen praktijk betreft het voornamelijk partners die de kwaliteit van hun relatie willen verbeteren en werk gerelateerde vraagstukken. Ik maak gebruik van diverse, erkende methoden binnen de systeemtherapie.
In de GGZ betreft mijn ervaring management- en therapiefuncties in zowel reguliere als in forensische zorg. De afgelopen jaren ben ik als systeemtherapeut werkzaam in conflictueuze/gespannen gezinssituaties, huiselijk-geweld-situaties al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Zo ook met gezinnen en relaties waarbij psychiatrische diagnostiek en/of een verstandelijke beperking een rol speelt.

Ik ben gehuwd en moeder van drie kinderen.

NVRG

NVPA Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (104605)